© 2014 - xtra|vert tuinarchitectuur - Wouter Haecklaan 3 / Bus 37, 2100 Deurne (Antwerpen) - GSM. 0473/ 47 33 18 - info@xtravert.be


Visie
Interactie staat centraal bij xtra|vert tuinarchitectuur. Het is steeds een uitdaging om een aangelegde tuin in relatie brengen met de natuurlijke omgeving, architecturale elementen en levensstijl van de bewoners.


Wij streven naar een maximale meerwaarde voor u, uw tuin én uw woning. Naast de esthetische kwaliteiten, staan het functionele aspect en de duurzaamheid van het ontwerp voorop.


Door het creëren van ruimten en volumes ontpopt uw tuin zich tot een multifunctionele ruimte die doorheen de verschillende seizoenen haar karakter toont.


Oog voor detail en een zorgvuldige plantenkeuze zijn hiervoor van groot belang. Ongeacht de gekozen stijl, zorgt een duidelijke lijnvoering in het ontwerp ervoor dat uit deze diversiteit een sterke eenheid naar voor komt.


In het ontwerp wordt tevens rekening gehouden met het milieu- en onderhoudsvriendelijk karakter van de tuin. Innovatieve oplossingen en de keuze voor duurzame materialen geven de toon aan.


De service van xtra|vert tuinarchitectuur gaat ook verder na het ontwerp van uw tuin. Wij volgen de uitvoering van de plannen nauwgezet op zodat het resultaat aan uw verwachtingen beantwoordt.


Tenslotte kan u rekenen op een professionele begeleiding voor het verdere onderhoud van uw tuin.


Werkwijze Rust Eigenheid