© 2014 - xtra|vert tuinarchitectuur - Wouter Haecklaan 3 / Bus 37, 2100 Deurne (Antwerpen) - GSM. 0473/ 47 33 18 - info@xtravert.be


Werkwijze


Een tuin, landschap of openbare ruimte vorm geven, is een intensief proces waarbij stapsgewijs naar het eindresultaat wordt toegewerkt. Hierbij staan voor xtra|vert tuinarchitectuur helderheid, een doorgedreven interactie en duidelijke afspraken centraal.

Tijdens het kennismakingsgesprek wisselen wij uitgebreid met u van gedachten en bekijken we de verschillende mogelijkheden. Op basis van uw wensen en het vooropgestelde budget, tekenen we de grote lijnen van het project uit.       

Door middel van een 3D conceptschets met een eerste voorlopige raming brengen wij uw wensen over op papier. Deze schets geeft de      grote lijnen, functies en een totaalbeeld van wat u mag verwachten van het ontwerp van uw tuin.

Het aangaan van een overeenkomst is het startsein om het project volledig uit te werken. Uw tuin wordt in detail opgemeten en alle belangrijke zaken worden op papier gezet. Er wordt rekening gehouden met tal van zaken zoals omgevingselementen, de situering van de opdracht, de buiten- en binnen architectuur, enz.,... .

Een voorontwerp wordt uitgewerkt waarin alle besproken elementen zijn opgenomen. In deze fase bepaalt u de richting waarin wij verder werken. De verschillende voorstellen geven u immers een duidelijk beeld van uw toekomstige tuin en laten ruimte voor aanpassingen. Uw toekomstige tuin zal al uw verwachtingen inlossen!

Het ontwerp bundelt alle verzamelde informatie en geeft het project een vastere vorm.

Van zodra de laatste wijzigingen aangebracht zijn, maken wij voor u het definitief ontwerp. Dit is een volledig uitvoeringsdossier met matenplan, constructietekeningen, een beplantingsplan, een bestek en een meetstaat. Indien gewenst kan u optioneel kiezen voor de uitwerking van één of      meerdere maquettes.  

Ook tijdens en na het uitvoeren van de werken, kunt u op de service van xtra|vert tuinarchitectuur rekenen. Wij volgen de werkzaamheden van nabij op zodat u jaren zult kunnen genieten van uw tuin.