COPYRIGHTS
Auteursrechten _ Copyrights Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door xtra|vert tuinarchitectuur. © Copyright 2023 - 20224 Jacky Matthys - Timme Kesteloot - xtra|vert tuinarchitectuur. Alle rechten zijn voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden alsook de volledige website werden geregistreerd bij Copyright House. U kan alle registraties terug vinden op https://nl.copyrighthouse.org/gids/ De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website of commercieel doeleind. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten. U mag wel onze home pagina linken aan een tekst of webpagina waarvoor wij dankbaar zullen zijn. Voor deze link te maken naar onze website moet u geen toestemming vragen. Alle auteursrechten en intellectuele eigendom worden strikt opgevolgd door xtra|vert tuinarchitectuur en op regelmatige basis gecontroleerd. Misbruik zal gerechtelijke gevolgen hebben en bestraft worden met een schadevergoeding van minimum €1500 en de gerechtelijke kosten per gedane inbreuk of copy. Wenst u toch gebruik te maken van auteursbeschermde teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden dan kan je hiervoor toestemming vragen. Toestemming vragen hoeft niet per officiële brief, dit kan ook per e-mail naar info@xtravert.be. Als wij toestemming verlenen, zullen wij u een officiële brief zenden. Zonder deze officële brief kan er nooit toestemming zijn tot het gebruik of kopieren van teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond Krijg je geen reactie? Dan betekent dat dat je geen gebruik mag maken van het werk. Je hebt uitdrukkelijk onze toestemming nodig of van de auteur van derde.
©2023 - 2024 - XTRA|VERT TUINARCHITECTUUR - DISCLAIMER - COPYRIGHTS - COOKIE & PRIVACY BELEID
©2021 - 2022 - XTRA|VERT TUINARCHITECTUUR - DISCLAIMER - COPYRIGHTS - COOKIE & PRIVACY BELEID
Auteursrechten _ Copyrights Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door xtra|vert tuinarchitectuur. © Copyright 2023 - 20224 Jacky Matthys - Timme Kesteloot - xtra|vert tuinarchitectuur. Alle rechten zijn voorbehouden. Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden alsook de volledige website werden geregistreerd bij Copyright House. U kan alle registraties terug vinden op https://nl.copyrighthouse.org/gids/ De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website of commercieel doeleind. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten. U mag wel onze home pagina linken aan een tekst of webpagina waarvoor wij dankbaar zullen zijn. Voor deze link te maken naar onze website moet u geen toestemming vragen. Alle auteursrechten en intellectuele eigendom worden strikt opgevolgd door xtra|vert tuinarchitectuur en op regelmatige basis gecontroleerd. Misbruik zal gerechtelijke gevolgen hebben en bestraft worden met een schadevergoeding van minimum €1500 en de gerechtelijke kosten per gedane inbreuk of copy. Wenst u toch gebruik te maken van auteursbeschermde teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden dan kan je hiervoor toestemming vragen. Toestemming vragen hoeft niet per officiële brief, dit kan ook per e-mail naar info@xtravert.be. Als wij toestemming verlenen, zullen wij u een officiële brief zenden. Zonder deze officële brief kan er nooit toestemming zijn tot het gebruik of kopieren van teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond Krijg je geen reactie? Dan betekent dat dat je geen gebruik mag maken van het werk. Je hebt uitdrukkelijk onze toestemming nodig of van de auteur van derde.
©2023 - 2024 - XTRA|VERT TUINARCHITECTUUR - DISCLAIMER - COPYRIGHTS - COOKIE & PRIVACY BELEID